Bộ đồ chơi súng bắn mút xốp người sắt Ironman

Bộ đồ chơi súng bắn mút xốp người sắt Ironman

Bộ đồ chơi súng bắn mút xốp người sắt Ironman dành cho bé 6 tuổi trở lên với chất liệu nhựa, đạn mút xốp, bia giấy carton, bộ sản phẩm gồm 1 súng, 1 bia tập bắn tính điểm, 10 đạn mút xốp mềm.