Mẫu áo choàng mặt nạ, doraemon, áo khoác

 • Size 3: 13kg - 14kg
 • Size 4: 14kg - 15kg
 • Size 5: 16kg - 17kg
 • Size 6: 18kg - 19kg
 • Size 7: 19kg - 20kg
 • Size 8: 21kg - 23kg
 • Size 9: 23kg - 25kg
 • Size 10: 26kg - 28kg

Mẫu sát nách cơ bắp, tranh vẽ, sát nách mặt nạ

 • Size 3: 13kg - 14kg
 • Size 4: 14kg - 15kg
 • Size 5: 16kg - 17kg
 • Size 6: 18kg - 19kg
 • Size 7: 19kg - 20kg
 • Size 8: 21kg - 23kg
 • Size 9: 23kg - 25kg
 • Size 10: 26kg - 28kg
 • Size 11: 28kg - 30kg
 • Size 12: 30kg - 32kg
 • Size 13: 33kg - 35kg
 • Size 14: 35kg - 37kg

Mẫu đèn cảm ứng

 • Size 3: 13kg - 14kg
 • Size 4: 14kg - 15kg
 • Size 5: 16kg - 17kg
 • Size 6: 18kg - 20kg
 • Size 7: 20kg - 22kg
 • Size 8: 23kg - 25kg

Bộ Đèn LED cảm ứng vận động.

Nhập khẩu nguyên liệu từ Nhật, được kiểm định trước khi đưa vào sản phẩm nên đảm bảo an toàn khi các bé mang, giặt thoải mái không sợ hư đèn.

Thời lượng sáng : 2-3s/ chớp

Tuổi Thọ của Đèn : 300 ngàn lần tương đương với 6 tháng.


Đầm bé gái

 • Size 3: 13kg - 14kg
 • Size 4: 14kg - 15kg
 • Size 5: 16kg - 17kg
 • Size 6: 18kg - 20kg
 • Size 7: 21kg - 23kg
 • Size 8: 24kg - 26kg
 • Size 9: 27kg - 29kg
 • Size 10: 29kg - 31kg

Đồ bộ bé trai

 • Size 1: 9kg - 11kg
 • Size 2: 12kg - 13kg
 • Size 3: 13kg - 14kg
 • Size 4: 14kg - 15kg
 • Size 5: 16kg - 17kg
 • Size 6: 18kg - 19kg
 • Size 7: 19kg - 20kg
 • Size 8: 21kg - 23kg
 • Size 9: 23kg - 25kg
 • Size 10: 26kg - 28kg
 • Size 11: 28kg - 30kg
 • Size 12: 30kg - 32kg
 • Size 13: 33kg - 35kg
 • Size 14: 35kg - 37kg

Đồ bộ bé gái

 • Size 1: 9kg - 10kg
 • Size 2: 11kg - 12kg
 • Size 3: 13kg - 14kg
 • Size 4: 14kg - 15kg
 • Size 5: 16kg - 17kg
 • Size 6: 18kg - 19kg
 • Size 7: 20kg - 21kg
 • Size 8: 22kg - 23kg
 • Size 9: 24kg - 25kg
 • Size 10: 26kg - 27kg
 • Size 11: 28kg - 30kg
 • Size 12: 30kg - 32kg
 • Size 13: 32kg - 34kg
 • Size 14: 34kg - 36kg

Áo thun bé trai

 • Size 1: 9kg - 10kg
 • Size 2: 11kg - 12kg
 • Size 3: 13kg - 14kg
 • Size 4: 15kg - 16kg
 • Size 5: 17kg - 18kg
 • Size 6: 19kg - 20kg
 • Size 7: 21kg - 22kg
 • Size 8: 23kg - 24kg
 • Size 9: 24kg - 26kg
 • Size 10: 26kg - 28kg
 • Size 11: 28kg - 30kg
 • Size 12: 30kg - 32kg

Lửng nhện có nón

 • Size 3: 13kg - 14kg
 • Size 4: 14kg - 15kg
 • Size 5: 16kg - 17kg
 • Size 6: 18kg - 20kg
 • Size 7: 21kg - 23kg
 • Size 8: 24kg - 26kg
 • Size 9: 27kg - 29kg
 • Size 10: 29kg - 31kg
 • Size 11: 31kg - 32kg
 • Size 12: 32kg - 35kg
 • Size 13: 35kg - 37kg
 • Size 14: 37kg - 39kg